Steigiame įmones Lietuvoje:

Parengiame įmoniių steigimo sutartis / aktus;
Parengiame įstatus;
Pagal visus reikalavimus užpildome JAR formas;
Registrų centre rezervuojame laikinus įmoniių pavadinimus;
Atidarome kaupiamąsias sąskaitas bankuose;
Įmonės steigimo dokumentus pateikiame tvirtinti notarui;
Patvirtintus dokumentus priduodame Registrų centrui;
Paimame įregistruotos įmonės pažymėjimą;
Už steigimo dokumentų parengimą išrašome sąskaitas faktūras;
Taupome įmonės steigėjų laiką.