Paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims:

  • leidimai nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje

Padedame gauti leidimą nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje. Mūsų kompanija rūpinasi visų dokumentų įforminimu ir leidimų, kurie būtini norint gauti Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens statusą ir kurie leis be jokių kliūčių įvažiuoti tiek į Lietuvą, tiek į bet kurią kitą Šengeno zonos valstybę, gavimu.

Paslaugos ūkio subjektams:

  • teisinės paslaugos

pagal teisinių paslaugų sutartį priklausomai nuo Jūsų poreikių galite į mus kreiptis tiek dėl pilno Jūsų įmonės veiklos teisinio aptarnavimo (sutarčių rengimas, personalo klausimai, einamasis konsultavimas, teisinis vidaus ekonominės veiklos aptarnavimas, pretenzinis darbas, interesų atstovavimas ir gynimas teismuose ir kt.), tiek dėl atskirų teisinių klausimų sprendimo, įskaitant tuos, kurie, pavyzdžiui, kelia sunkumų Jūsų kompanijos teisininkams.

  • teisinė pagalba sprendžiant teisinius ginčus

mes teikiame teisinę pagalbą, kai Jums vykdant veiklą kyla ginčai. Mes rengiame pretenzijas, užsiimame ikiteisminiu ginčo sureguliavimu, vykdome kliento interesų atstovavimą ir gynimą teismuose visose proceso stadijose nuo ieškinio (skundo) parengimo iki priežiūros vykdant teismo sprendimą.

  • teisinė pagalba klientų santykiuose su valstybės institucijomis

mes teikiame teisinę pagalbą klientams valstybės institucijoms vykdant patikrinimus, sprendžiant ginčus dėl patikrinimo rezultatų ginčijimo, taip pat nuginčijant neteisėtus valstybinių valdymo organų ir pareigūnų aktus tiek aukštesnėse instancijose, tiek ir teismine tvarka; mes giname Jūsų interesus patraukus Jūsų įmonę administracinėn atsakomybėn.

  • personalo dokumentų rengimas ir priežiūra

mes teikiame teisinę pagalbą personalo darbo Jūsų įmonėje procese, taip pat atliekame personalo dokumentų rengimo teisingumo analizę, atsižvelgdami į įgaliotųjų valstybinių priežiūros ir kontrolės organų praktiką, vykdome kliento dokumentų priežiūrą, kontroliuojame kaip įmonėje laikomasi darbo įstatymų, rengiame darbo sutartis, kontraktus, įsakymus, lokalius teisės aktus ir kitus dokumentus.

  • teisinė pagalba sprendžiant įmonių teisės klausimus

mes teikiame teisinę pagalbą Jums vykdant verslą, rengiame akcininkų susirinkimo protokolus, biuletenius, tvarkome akcijų apskaitos dokumentus, padedame organizuoti visuotinius akcininkų susirinkimus; mes giname klientus kilus ginčams tarp steigėjų dėl dalyvavimo kompanijos veikloje ir dėl jos valdymo; mes teikiame teisinę pagalbą sudarant sutartis su Jūsų verslu, taip pat aptarnaujame akcininkus, rengiame akcijų pirkimo –pardavimo sutartis, taip pat įmonės ir verslo pirkimo-pardavimo sutartis.