Giname fizinių bei juridinių asmenų (sandorio šalių, skolininkų, kreditorių, nukentėjusiųjų, kaltininkų) interesus:

 • atstovaujame visų rūšių civilinėse bylose;
 • ruošiame dokumentus teismui, aiškiname teismo priimtus sprendimus bei nutartis;
 • kvalifikuotai atstovaujame mokestiniuose ginčuose;
 • giname akcininkų arba įmonės vadovų teises, atstovaujame jų interesus visose institucijose.

Klientui pageidaujant, teisines paslaugas gali teikti mūsų advokatai.

Skolų išieškojimas ir valdymas

Mūsų įmonė padės Jums įvertinti esamo ar būsimo verslo partnerio bei kliento patikimumą ir mokumą (einamuoju momentu ar nuolat), efektyviai užtikrins savalaikius tarpusavio finansinius mokėjimus ir padės valdyti su tuo susijusią riziką.

Mes padėsime Jums greitai ir efektyviai ikiteismine ar teismine tarka išieškoti iš nemokių verslo partnerių ar klientų susidariusias skolas.

Skolų išieškojimas ikiteismine tvarka

 • Pasirašius skolos išieškojimo paslaugų teikimo sutartį, surenkame visapusišką ir objektyvią informaciją apie skolininko buvimo vietą, jo finansinę padėtį ir turimą turtą.
 • Esant galimybei, kreipiamės į antstolį dėl skolos išieškojimo ikiteismine tvarka.
 • Parengiame ir išsiunčiame skolininkui pranešimus bei nuolat telekomunikacijoms priemonėmis informuojame jį apie finansinių įsipareigojimų visišką nevykdymą ar netinkamą vykdymą.
 • Vykstame į skolininko buvimo vietą bei inicijuojame ir vedame derybas su juo dėl įsiskolinimo padengimo, galimų alternatyvių skolos padengimo būdų užtikrinimo.
 • Organizuojame kitus veiksmus, užtikrinančius skolininko finansinių įsipareigojimų įvykdymą (faktinių aplinkybių konstatavimą, vekselių pasirašymą bei jų vykdymo užtikrinimą, įkeisto turto realizavimą aukciono būdu ir kt.).
 • Kontroliuojame ir esant galimybei fiksuojame skolos padengimą.
 • Neišieškojus skolos, paruošiame išsamią ataskaitą apie skolos išieškojimo ikiteismine tvarka metu surinktą informaciją, naudotas priemones ir pasiektus rezultatus, taip pat pateikiame rekomendacijas dėl skolos išieškojimo teismine ar kita tvarka.

Skolų išieškojimas teismine tvarka

 • Pagal Jūsų perduotą išieškojimui įsiskolinimą surenkame reikiamus dokumentus ir parengiame pareiškimą teismui dėl teismo įsakymo išdavimo ar ieškininį pareiškimą dėl skolos priteisimo. Parengiame dokumentus dėl bankroto procedūros pradėjimo.
 • Teismui priėmus sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, organizuojame skolininko turto suradimą bei koordinuojame turto arešto uždėjimą.
 • Jūsų prašymu atstovaujame Jūsų interesus teisme, arbitraže, įmonių bankroto procedūroje. Nuolat informuojame Jus apie šių procedūrų eigą ir pasiektus rezultatus.
 • Teismui išdavus vykdomuosius dokumentus juos pateikiame antstoliui, suderiname, padedame bei kontroliuojame priverstinį išieškojimo vykdymą. Koordinuojame priverstinį skolininkui priklausančio turto pardavimą.

Skolų pirkimas

Jūs galite perleisti mūsų įmonei Jūsų klientų įsiskolinimus bet kuriame jų atgavimo etape.